Van Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Fen İşleri Daire Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Ulaşım Dairesi Başkanlığı - Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği
Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
1.Hukuk Müşavirliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliği
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliği
Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği Ve Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği